Onze Ghanese projecten

Dit is een lang verhaal dat ergens medio 2014 begon. Een verhaal met hoogte- maar ook dieptepunten. We zullen het over onze kennismaking hebben en onze vrienden de familie Asampa voorstellen. Over de Ghanese kunst, de crowdfund actie voor de vissersboot in Ada Foah, het overlijden van Michael, ons project voor Rita en het project voor Richmond. Na jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld, hebben wij een hechte band opgebouwd. Inmiddels hebben wij samen een vanuit een hopeloze situatie voor de familie Asampa het uitzicht gegeven op een zelfstandige en betere toekomst. Zij zijn ons daar ook heel dankbaar voor. In de toekomst willen wij onze vrienden ter plaatse gaan bezoeken.